V dílně pořádáme kurzy pro téměř všechny věkové kategorie, od předškolních dětí po seniory.
Počet účastníků v jednom kurzu je max. 10; kurz pro maminky s dětmi trvá 60 minut, kurzy pro děti 90 minut, pro dospělé 120 minut. Speciální kurz keramiky pro NEJEN SENIORY ve středu dopoledne trvá 3 hodiny.

• MAMINKY S DĚTMI OD 3 LET – dopoledne
Často tu s námi "tvoří" i mladší sourozenci těchto dětí (1,5 roku).
Děti získávají základy všech námi předem zkoušených výtv. + keram. technik.

• NEJEN SENIOŘI – dopoledne
Několik let se scházejí ve středu na prodloužený keramický kurz (tvorba zahradní keramiky, točení na kruhu, přednášky).

• MLADŠÍ ŠKOLNÍ DĚTI OD 6 LET – odpoledne

• ŠKOLNÍ DĚTI – odpoledne
1) Keramika (tématicky zaměřené kurzy s ukázkami keramické tvorby rozličných světových kultur)
2) Výtvarné techniky (zkoušky a experimenty z různých odvětví výtvarného umění, textil, malba, umělecké řemesla)

• DOSPĚLÍ A MLÁDEŽ – večer
1) Keramické techniky (možnosti volného modelování, točení na kruhu,
možnosti dekorování a glazování, konzultace vlastních nápadů)
2) Kresba a malba (příprava na SŠ, VŠ)

VÍKENDOVÉ KURZY
pořádáme celoročně, přibližně 1x měsíčně. Kurzy jsou specializované, věnované různým výtvarným technikám (ruční papír, sítotisk, monotyp, vosková batika, SAVO batika, pletení košíků, smalt...)
nebo zaměřené na významné svátky (Vánoce, Velikonoce) – pečení perníků, výroba slaměných ozdob,
malování na předtočené nádobí.

 

TÁBORY A SOUSTŘEDĚNÍ
7–10 denní tábory se konají většinou v srpnu na rozlehlém statku v Dolních Chrášťanech u Netolic.
Na programu jsou keramická a výtvarná dopoledne, sportovní a prožitkové hry v přírodě, výlety, nácvik závěrečního divadla. Tábory jsou tématicky zaměřené (Odysseovy cesty, České pověsti, Jihočeské pohádky, Indiáni Sev. Ameriky). Počet dětí max. 25.

  

VÝSTAVY
Každoročně pořádáme výstavy dětských prací. Témata výstav jsou rozmanitá a pro každou hledáme
zajímavé výstavní prostory:
• Sklepení domu U krále Jiřího 2000, 2001
• Čajovna U Božích mlýnů 2002
• Středověk – dům U zelené žáby 2004
• Z historie "Matějské pouti" – kavárna ALIBI 2005
• Letem světem – Galerie SVÍTÁNÍ – Praha 1 - Újezd 2006
Chystáme i výstavy prací našich nejstarších žáků – seniorů.

 
 
  
 
  

© Svatovítská dílna, Barbora Vávrová, 737 984 109, bav@atlas.cz