Ve školním roce 2022/23 se kurzy pro děti a mládež
z kapacitních důvodů neotvírají.
Podrobnosti zodpovíme na e-mailové adrese: bav@atlas.cz
nebo na telefonu 737 984 109 (Bára Vávrová)

© Svatovítská dílna, Barbora Vávrová, 737 984 109, bav@atlas.cz