PŘEHLED A POPIS KURZŮ PODZIM 2020 – ZIMA 2021

Dětské kroužky 29. 9. 2020 – 29. 1. 2021 

Keramické techniky pro děti 7+ ............................... Středa 15.30–17.00

Cena 200 Kč/90 minut týdně .................................. Celkem 3200,-/16 lekcí  

Keramické a výtvarné techniky 6+ ......................... Čtvrtek 15.30–17.00

Cena 200 Kč/90 minut týdně ..................................... Celkem 3000,-/15 lekcí

Počet dětí v jednom kroužku je maximálně 10. Veškerý materiál i pomůcky jsou v ceně kurzu.

 Kurz pro dospělé a mládež 16+ 16. 9. 2020 – 29. 1. 2021

Keramika ............................................................ Středa 17.30–20.30

Cena 300 Kč/120 minut týdně ....................... Celkem pololetí 4 800,-/16 lekcí

v případě pololetní platby je sleva  500 Kč, tzn. 4300,-

Cena SENIOR 65+............. 250,-/120 minut týdně – platba za jednotlivé lekce

 

Na kroužcích keramiky v naší plně funkční dílně se děti  i dospělí seznamují s materiálem
i procesem výroby  keramického výrobku. Vytváříme nádoby všeho druhu, drobné plastiky, loutky,
kachle i větší objekty. Vzhledem k tomu, že jsou ve skutečné keramické dílně, kde vzniká volná
i užitá keramika, není o inspiraci nouze. 

Procházejí postupně jednotlivými keramickými technikami/ modelování z kusu hmoty, z hádků, z plátů,
do formy, do sádrového modelu, na konstrukci.../témata jsou obecně daná,
ale každé dítě tvoří podle svého výběru a svým tempem./

U dospělých frekventantů je to obdobné, jen lektor více klade důraz na zkoušky technik a jejich správný
výběr, témata si obyčejně dospělí vybírají sami a s lektorem konzultují optimální tvůrčí postup...

Součástí náplně kroužku je i zkouška točení na kruhu, povrchová úprava výrobku a následné dekorování
– malba engobami, oxidy i glazurou. K dispozici máme velké množství profesionálních
dekoračních materiálů.

Velké dobrodružství je i vytahování hotových věcí z pece!

Pro chvilkovou relaxaci během tvorby máme připraveny krátké keramické hry, které jsou velmi oblíbené...

Na kombinovaném kroužku děti kromě keramiky poznávají taje výtvarných materiálů a technik
– kromě malby akvarelu a malby akrylovými barvami,  pracují s pastelem suchým i mastným,
seznamují se s technikou koláže, frotáže.

Kromě toho zkoušíme techniky grafické - rytí, sítotisk, vosková batika, monotyp.

Každý druhý rok pořádáme na konci roku výtvarné bienále z výrobků vytvořených dětmi v dílně.

Na bezva rok s Vámi se těší keramičky, výtvarnice, lektorky, matky a kamarádky
BÁRA VÁVROVÁ a MAGDA WAAGEOVÁ.Hodiny otevřených dveří v dílně:
ÚTERÝ 8. 9. a ČTVRTEK 10. 9.
od 17 do 19 hodin
Podrobnosti zodpovíme na e-mailové adrese: bav@atlas.cz
nebo na telefonu 737 984 109 (Bára Vávrová)

© Svatovítská dílna, Barbora Vávrová, 737 984 109, bav@atlas.cz